Detské tréningy & kurzy

Ako cez hru a pohybový ZÁŽITOK budovať v deťoch ZVYK hýbať sa po celý zvyšok ŽIVOTA? Aké pohyby pomáhajú budovať robustný pohybový ZÁKLAD, ktorý je vhodný pre akýkoľvek budúci šport? Ako deti cez HRU motivovať k pohybu? Naše detské pohybové prípravky, zamerané na PARKOUR a FREERUN sú presne tie, ktoré vo vašich deťoch budú rozvíjať zdravý NÁVYK hýbať sa a pritom zažívať radosť z POHYBU. Vyberte si niektorý z našich aktuálnych PROGRAMOV pre deti od 4 do 15 rokov, ktoré ponúkame v Bratislave, Nitre, Košiciach a Poprade. Pre vás rodičov PONÚKAME možnosť v tom istom čase trénovať vo vedľajšej miestnosti s kvalitným trénerom a využiť tak čas čakania plnohodnotnejšie. Tešíme sa na vás aj vaše deti.

Detský parkour

Detské tréningy sú vedené výlučne formou polročného kurzu. Kurz je vynikajúca forma, vďaka ktorej môžeme s našimi študentmi pracovať systematicky v rámci určitého obdobia. Naučia sa takto oveľa viac, ako keby chodili na tréningy nepravidelne. Ako ďalšiu pozitívnu vec určite môžeme spomenúť to, že deti nadviažu v kurze nové priateľstvá a nájdu si nových kamarátov. Stačí sa registrovať v našom systéme a vybrať si s pomedzi našich pohybových kurzov podľa úrovne a veku.

SUPERKIDS (4-7 rokov)

Určené pre najmenšie deti do 7 rokov. Hráme sa, učíme sa hýbať zábavnou formou. Pomocou základných lokomócií a cvičení deti učíme ako si osvojiť zdravé pohybové návyky. Trénujeme základné gymnastické a akrobatické pohyby ako sú stojka na hlave, mostíky, kotúle, visenie na kruhoch či hrazdách a veľa ďalšieho. Zároveň deti vedieme k pozornosti a disciplíne.

PARKOUR BASIC (8+)

Určené pre staršie deti, ktoré sa chcú učiť parkour a freerun (skupina pre začiatočníkov). Systematickým tréningom učíme deti základné silové a akrobatické prvky. Po polroku poctivého snaženia a dochádzky je dieťa schopné postúpiť do pokročilejšej skupiny. Našich študentov učíme správnemu rozcvičeniu, strečingu, disciplíne a pozornosti. Vedieme ich aj k cvičeniu a pohybu mimo tréningov.

PARKOUR PRO (8+)

Určené pre staršie deti, ktoré sa chcú učiť parkour a freerun (skupina pre mierne pokročilých). Patria sem všetci, ktorí už zvládli silové a akrobatické základy. Trénujeme už pokročilé silové a akrobatické prvky, ako stojka na rukách, premety, saltá.

PARKOUR ELITE (8+)

Určené pre staršie deti, ktoré sa chcú učiť parkour a freerun (skupina pre pokročilých). Na tomto tréningu trénujeme najťažšie akrobatické prvky, ako sú vruty, variácie sált a náročné parkourové preskoky. Študenti tejto skupiny sú schopní súťažiť v disciplínach parkour a freerun, skákať na mäkkom aj tvrdom povrchu.

Registrovať si účet

Čo iné ešte ponúkame?

Iné služby