Silvia Kandrová

Počas štúdia na základnej a strednej škole sa aktívne zúčastňovala atletických súťaží, kde najviac vynikala v šprintoch. Fascinuje ju všestrannosť ľudského tela, a to, aké náročné prvky sa dajú pravidelným tréningom dosiahnuť. Miluje pocit slobody a adrenalínu, ktorý zažíva pri cestovaní, vysokohorských túrach, snowboardingu, či lezení. Od útleho detstva sa venuje kynologickému športu agility, ktorý aktívne robí dodnes.
Počas trojročného cestovania a štúdia v Škótsku a Kanade mala možnosť absolvovať gymnastické tréningy, cez ktoré sa dostala ku parkourovým tréningom. Pre štúdium fyzioterapie sa rozhodla, aby svojim klientom Skill Labu vedela na tréningoch komplexne a špecificky pomôcť. Nakoľko osvojenie si správnych pohybových návykov je veľmi dôležité už v útlom detstve, rozhodla sa venovať predovšetkým deťom, a to hlavne hravou a zážitkovou formou.

Profil

– Vyštudovala geografiu na University of Aberdeen
– Aktuálne študuje na Prešovskej Univerzite odbor fyzioterapia
– Kondičná trénerka I. stupňa
– Absolvovala športový kurz DNS I. (Dynamická neuromuskulárna stabilizácia)
– Zúčastnila sa niekoľkých pohybových školení pod vedením Vlada Zlatoša
– Riaditeľka pobočky Skill Lab Košice, trénerka na kurzoch Superkids a Parkour Basic

Richard Andraško

Od mala bol vedený popri umeniu, informatike, technike aj k športu, a.k.a športovec telom i dušou. Kolektívne športy, či individuálne, tanec, či hokej, počas gymnázia to boli začiatky breakdancu + gymnastiky, a tá ho drží dodnes. Študoval na Prešovskej univerzite – Fakultu športu, pomáhal s trénovaním gymnastiky detí v ŠŠG Poly-Trade Prešov, tiež je trénerom 1. kv. stupňa športovej gymnastiky, aktuálne učí telesnú výchovu a šport na ZŠ Fábryho v Košiciach.
ŠPORTU ZDAR!

Profil

– Absolvent magisterského štúdia na Prešovskej univerzite, odbor učiteľstvo telesnej výchovy
– Tréner 1. kvalifikačného stupňa športovej gymnastiky
– Tréner na kurzoch Superkids a Parkour Basic

Andrea Džuganová

Je absolventkou Prešovskej univerzity – Fakulty športu, od 7 rokov sa venuje tancu, z toho 5 rokov folklórnemu tancu a 12 rokov scénickému tancu. Z iných športov obľubuje hlavne gymnastiku, ale aj volejbal, plávanie, bicyklovanie či turistiku. V rámci štúdia sa niekoľkokrát zúčastnila študentskej vedeckej a odbornej činnosti v športovej sekcii. V ŠŠG Poly-Trade pomáhala s trénovaním gymnastiky detí a v súčasnosti je učiteľkou telesnej výchovy a občianskej náuky na strednej škole v Košiciach.

Profil

– Absolventka magisterského štúdia na Prešovskej univerzite, odbor učiteľstvo telesnej výchovy a občianskej náuky
– Asistenka trénera na kurzoch Superkids a Parkour Basic