Workout tréningy & kurzy


Ľudské telo je nástrojom, ktorým môžeš objavovať svoje schopnosti a dosahovať svoje ciele. Našimi workout a movement tréningami ti pomáhame rozvíjať tvoju pohybovú slobodu. Prostredníctvom pohybových cvičení začneš objavovať svoj potenciál a schopnosti. Avšak, tu vzniká dôležitá otázka: Si už dosť silný/á a zdravý/á? Ako sa môžeš stať prospešným/ou pre seba, svoju rodinu a komunitu?

Môžeš si objednať náš kurz alebo rezervovať miesto na kreditovom tréningu, ak sa tento typ tréningu nachádza v tvojom meste.

Rozhýb sa!

Kurz “Rozhýb sa” je tréningový program, ktorý je vhodný pre každého, kto si želá zlepšiť svoju kondíciu, posilniť svoje svaly a predovšetkým zlepšiť svoje zdravie.

Z čoho pozostáva tréning Rozhýb sa:

Tréning “Rozhýb sa” pozostáva z viacerých častí. Začína sa rozcvičením, ktoré pomáha pripraviť telo na fyzickú aktivitu. Ďalej nasleduje časť, kde sa študenti učia nové pohyby a zdokonaľujú ich. Táto časť zahŕňa silovo-kondičné cvičenia, pri ktorých sa využíva predovšetkým vlastná hmotnosť tela. Občas sa však pridáva aj záťaž v podobe kettlebelov alebo kotúčov.

Ďalšia časť tréningu je posilňovacia časť, kde sa pracuje na zvyšovaní sily a výdrže. Tu sa využívajú rôzne cvičenia a techniky na posilnenie svalového aparátu. Na záver tréningu je venovaná pozornosť strečingu, ktorý pomáha uvoľniť svaly a zlepšiť flexibilitu.

Okrem toho je v tréningu dôležité aj rozvíjanie mobility rôznych kĺbov, ako sú bedrové kĺby a ramená. To sa dosahuje prostredníctvom základných polôh a pozícií, ako je hlboký drep, vis na hrazde alebo stojka s oporou o stenu.

V neposlednom rade je súčasťou tréningu aj zábava a dobrá atmosféra, ktoré prispievajú k motivácii a vytváraniu silnej skupiny ľudí, ktorí sa spolu snažia dosiahnuť svoje ciele.

Registrovať sa do kurzu

Workout

Kurz (alebo kreditový program – podľa mesta) Workout je určený pre každého, kto chce s cvičením začať, alebo už začal, ale chce svoju kondíciu posunúť na vyšší level. Tréningy sú určené pre začiatočníkov až mierne pokročilých.

Na tréningoch pracujeme najmä na:

  • cvičenia s vlastnou hmotnosťou
  • cvičenia zamerané na vybudovanie pevného jadra
  • rôzne pohybové hry na rozvoj sily, mobility a koordinácie
  • kompenzačné cvičenia (sedavého zamestnania)
  • rozvoj aktívnej mobility
  • mobilizačné cvičenia s vlastnou váhou
  • silové cvičenia s vlastnou váhou a s pridanou záťažou
Registrovať sa do kurzu

Čo iné ešte ponúkame?

Iné služby