TVOJA EVOLÚCIA POHYBU

Naše video Treníngy & Kurzy

Vyberte si

Formujeme novú kultúru pohybu v našej krajine. Cez zážitok, emóciu a nadšenie ťa učíme fyzické i duševné zručnosti, ktoré zlepšia kvalitu tvojho života. Zocelíme nie len tvoje telo, ale aj zvyky či presvedčenia, pretože veríme, že iba keď je človek silný a zdravý, môže byť krásny aj užitočný. Skill Lab je preto neobyčajná komunita ľudí, do ktorej keď raz vstúpiš, nastúpiš na cestu trvalého osobnostného rozvoja bez ohľadu na tvoj vek, či pohlavie. Tvoja pohybová evolúcia začína už dnes.

Pre kompletné zobrazenie kurzov a všetkých informácií o kurzoch je potrebné sa registrovať a prihlásiť do účtu. Všeobecnú ponuku nájdete v sekcii mesto/prehľad.

Iné služby

Ideál funkčnej
sily a krásy

Nič horšie sa ti nemôže stať, ako po celý život diétovať a hľadať skratky pre krásnu a pevnú postavu (ak si dievča/žena). A nič horšie sa ti nemôže stať (ak si chlapec/muž), ako naháňať sa za metabolicky nepotrebnými svalmi, ktorých sa tvoje telo aj tak zbaví pri prvej príležitosti (chrípka, dovolenka). Aj ty patríš k tým, ktorým už aj tak nejde o to, aby si ohúril dievčatá či ženy, ale skôr chlapov (rešpekt, ego)? Stojí ti za to strácať takto svoj drahocenný čas?

My ku kráse pristupujeme inak. Tá je prirodzeným dôsledkom (vedľajším efektom) nášho prístupu k ľudskému telu. Očakávaj od svojho tela náročnejšie funkcie, nauč sa ho počúvať, aby ti ostalo zdravé, a krása bude čerešnička na “torte” tvojich správnych postojov, ktoré si udrž po celý život. Nech ťa nasledovné myšlienky inšpirujú k trvalej zmene postojov a presvedčení:

Naše pohybové princípy

Skill Lab je miesto, kde sa môžeš naučiť dôležité fyzické i mentálne schopnosti (skills) potrebné k prežitiu, zdraviu a práci. Nasledovné pohybové princípy reprezentujú to, ako pristupujeme k pohybu. Zisti, ako využívanie týchto princípov ti v tréningu pomôže zvýšiť stupeň tvojej pohybovej komplexnosti (výkon mozgu i tela).

Preskúmať všetky princípy

Prečo to robíme inak?

Azda najvýznamnejším ľudským “svalom” je mozog, ktorého potenciál nevyužívame naplno dodnes. Sila mysle a tvojich myšlienok ovplyvňuje celý tvoj život i jeho smerovanie. Tvoje myšlienky a rozhodnutia dokážu tvarovať tvoje telo a zvyšovať jeho životaschopnosť (a naopak). Pevná vôľa, disciplína, vytrvalosť, prekonávanie prekážok, ale aj prekonávanie svojich slabostí (fyzických i duševných) sú neoddeliteľnou súčasťou tréningov v našej neobyčajnej telocvični s názvom Skill Lab.

Ako ti v našom Skill Lab-e pomôžeme stať sa lepšou verziou seba samého? Pozri si náš dokument.

Pozrieť dokument

Ako u nás začať
s tréningmi?

Na tréning sa môžete prihlásiť až potom, ako si zaregistrujete svoj vlastný účet. Všetky potrebné informácie (video návody) nájdete v sekcii: “často kladené otázky”.

Registrovať sa

Príď sa ku nám pozrieť

Skill LAB sa nachádza v Nitre, Bratislave, Košiciach, Poprade, Hlohovci, Galante a Piešťanoch. Naše Skill LAB telocvične navštevujú cvičenci rôzneho veku od 4 rokov a horná veková hranica nie je obmedzená. Preto sa občas stane, že syn a otec, či matka a dcéra cvičia spolu na jednom tréningu. Alebo ešte častejšie sa stáva, že dieťa trénuje v jednom programe a v tom istom čase rodič využíva služby nášho iného pohybového programu, ktorý ide v tom istom čase. My sme nielen užitoční, ale aj praktickí.