TVOJA EVOLÚCIA POHYBU

Naše video Treníngy & Kurzy

Vyberte si

Formujeme novú KULTÚRU pohybu v našej krajine. Cez zážitok, emóciu a nadšenie ťa UČÍME fyzické i duševné zručnosti, ktoré zlepšia KVALITU tvojho života. Zocelíme nie len tvoje telo, ale aj zvyky či PRESVEDČENIA pretože veríme, že iba keď je človek silný i ZDRAVÝ, môže byť krásny aj UŽITOČNÝ. Skill Lab je preto neobyčajná POHYBOVŇA, do ktorej keď raz vstúpiš, nastúpiš na cestu trvalého osobnostného ROZVOJA bez ohľadu na tvoj vek, či pohlavie. Tvoja pohybová evolúcia začína už DNES.

Pre kompletné zobrazenie kurzov a všetkých informácií o kurzoch je potrebné sa registrovať a prihlásiť do účtu.

Iné služby

Ideál funkčnej
sily a krásy

Nič HORŠIE sa ti nemôže stať, ako po celý život diétovať a hľadať SKRATKY pre krásnu a pevnú postavu (ak si dievča / žena). A nič HORŠIE sa ti nemôže stať (ak si chlapec / muž) ako naháňať sa za metabolicky NEPOTREBNÝMI svalmi, ktorých sa tvoje telo aj tak ZBAVÍ pri prvej príležitosti (chrípka, dovolenka). Aj ty patríš k tým, ktorým už aj tak nejde o to, aby si ohúril dievčatá či ženy, ale skôr chlapov (rešpekt, EGO)? Stojí ti za to STRÁCAŤ takto svoj drahocenný ČAS? 

My ku KRÁSE pristupujeme inak. Tá je prirodzeným DÔSLEDKOM (vedľajším efektom) nášho prístupu k ľudskému telu. Očakávaj od svojho tela náročnejšie FUNKCIE, nauč sa ho počúvať aby ti ostalo zdravé a krása bude čerešnička na “torte” tvojich správnych POSTOJOV, ktoré si udrž po celý život. Nech ťa nasledovné myšlienky INŠPIRUJÚ k trvalej zmene postojov a PRESVEDČENÍ:

Naše pohybové princípy

Skill LAB je miesto, kde sa môžeš naučiť dôležité fyzické i mentálne schopnosti (SKILLS) potrebné k PREŽITIU, k zdraviu ale aj k práci. Nasledovné pohybové PRINCÍPY reprezentujú to, ako k pohybu pristupujeme MY. Zisti ako využívanie týchto princípov ti v tréningu POMÔŽE zvýšiť stupeň tvojej pohybovej KOMPLEXNOSTI (výkon mozgu i tela).

Preskúmať všetky princípy

Prečo to robíme inak?

Azda najvýznamnejším ľudským “svalom” je MOZOG, ktorého potenciál nevyužívame naplno dodnes. Sila mysle a tvojich myšlienok ovplyvňuje celý tvoj život i jeho smerovanie. Tvoje MYŠLIENKY a rozhodnutia dokážu tvarovať tvoje telo a zvyšovať jeho životaschopnosť (a naopak). Pevná vôľa, disciplína, vytrvalosť, prekonávanie prekážok ale aj prekonávanie svojich SLABOSTÍ (fyzických i duševných), to je neoddeliteľná súčasť tréningov v neobyčajnej telocvični s názvom Skill LAB.

Ako ti v našom Skill LAB-e pomôžeme stať sa lepšou VERZIOU seba samého? Pozri si náš dokument.

Pozrieť dokument
  • Sila a vytrvalosť
  • Hra a voľnosť
  • Mobilita a prevencia

Ako u nás začať
s tréningmi?

Na tréning sa môžete prihlásiť až potom, ako si REGISTRUJETE svoj vlastný účet. Vyplňte potrebné údaje v sekcii REGISTRÁCIA a my vám zašleme všetky potrebné údaje na vašu emailovú adresu. Ak nemáš 18 rokov nevadí. Registruj sa a uveď email na svojho zákonného zástupcu (rodiča). Jemu na emailovú adresu zašleme email, pomocou ktorého ti môže tvoj rodič registrovať účet (resp. Členstvo)

Po prihlásení si zakúpiš KREDITY aby si sa dostal /-a na tréning alebo si zakúpiš miesto vo vybranom KURZE (pohybovom programe). V návode nižšie získaš podrobnejšie informácie ako na to.

Registrovať sa

Príď sa ku nám pozrieť

Skill LAB sa nachádza v Nitre, v Bratislave, v Košiciach a v Poprade. Naše Skill LAB telocvične navštevujú cvičenci rôzneho VEKU (od 4 rokov) a horná veková hranica nie je obmedzená. Preto sa občas stane, že syn a otec, či matka a dcéra cvičia spolu na jednom tréningu. Alebo ešte častejšie sa stáva že dieťa trénuje v jednom programe a v tom istom čase rodič VYUŽÍVA služby nášho iného pohybového programu, ktorý ide v tom isto čase. My sme nie len užitoční, ale aj praktickí.