Gymnastika & Tumbling

Gymnastika & Tumbling

V 90-minútových tréningoch sa na začiatku venujeme rozcvičeniu, aby sme svoje telo zdraviu prospešným spôsobom pripravili na tréning (5 minút). Nasleduje intenzívne posilňovanie pre zlepšenie kondície a sily, čo vo výsledku veľmi urýchľuje učenie sa náročnejších prvkov a zlepšuje bezpečnosť každého, k nám príde cvičiť (10 minút). Pokračujeme rovnovážnymi a silovými cvičeniami na rukách a v stojke, nácvikom základných motorických schopností a svalovej pamäte v kotúľoch a premetoch, ktoré použijeme aj pri rýchlej akrobacii (15 minút). Hneď prechádzame na jednotlivé stanovištia, kde trénujeme nácviky na akrobatické prvky a pri ich zvládnutí cviky na ich čistenie a zdokonalenie (15 minút). Pokračujeme náročnejšou akrobaciou, plynulým nadpájaním prvkov, učením sa s dopomocou trénera a individuálnym napredovaním (30 minút). Tréning uzatvárame strečingom na uvoľnenie namáhaného svalstva celého tela a zlepšenie pohybových rozsahov (15 minút).

V 180-minútových tréningoch venujeme okrem 90-minútového základu tréningu zvýšenú pozornosť cvičeniam na rukách, neakrobatickým skokom, stojným váham a individuálnemu napredovaniu každého návštevníka tréningov. Všeobecne sa zameriavame na:

  • naučenie správneho a bezpečného odrazu a dopadu; spevnenie, prehnutie a vyhrbenie trupu pri švihoch; používanie zápästí, ramien a vrchnej časti trupu najmä pri rýchlej akrobacii
  • silové a rovnovážne prvky (prednosy a vznosy, stojky, špicar)
  • švihové akrobatické prvky (arab, šprajcka, saltá jednonož)
  • tumbling vpred (premety vpred, fliky a tempo saltá vpred, saltá vpred a ich variácie)
  • tumbling vzad (rondat, barani, fliky a tempo saltá, saltá vzad a ich variácie). 

 

Gymnastika & Tumbling Gymnastika & Tumbling Gymnastika & Tumbling
Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies na týchto webových stránkach.